Płytowe wymienniki ciepła
Przewód obejściowy powietrza obiegowego

Zastępuje on podzespół powietrza mieszanego w zespole wentylacyjnym. Pozwala to na uzyskanie mniejszych wymiarów i niższych kosztów.

Szczelne połączenie kształtowe na zakładkę

Płyty są ze sobą połączone kształtowo na zakładkę. Zapewnia to szczególną sztywność pakietowi wymiennika ciepła i redukuje nieszczelności do minimum.

Uszczelnienie profili narożnikowych

Narożniki pakietu wymiennika ciepła są wklejone w profile przy użyciu trwale elastycznej masy uszczelniającej. W ten sposób pakiet jest optymalnie połączony z korpusem.

Specjalny kształt płyt

Kształt płyt został optymalnie dobrany w wyniku szczegółowych badań w aspekcie wskaźnika odzysku ciepła, spadku ciśnienia i sztywności.

Również ze stali stopowej

W celu zapewnienia optymalnego dostosowania do specyficznych wymagań projektów, firma Hoval produkuje szeroką paletę wersji i typoszeregów. Dla szczególnie wysokich wymagań odnośnie odporności na korozję produkowane są wymienniki ciepła ze stali stopowej.

Płytowe wymienniki ciepła

Płytowe wymienniki ciepła Hoval to urządzenia do wymiany ciepła na zasadzie powietrze/powietrze wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Znajdują one zastosowanie do odzysku energii w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz w technice procesowej.

Dzięki różnym wielkościom i odstępom płyt można dopasować ich parametry techniczne do każdego zastosowania. Akcesoria do różnorakiego użytku ułatwiają instalację w urządzeniach wentylacyjnych (obejście, obejście powietrza obiegowego, klapowe zawory regulacyjne, adaptery do serwomotorów).

Informacje techniczne

  • Długości krawędzi 0.4 –2.4 m
  • Pakiety o szerokości 0.2 – 3 m
  • Przepływ powietrza 500 – 100'000 m³/h
  • Certyfikat Eurovent
  • Certyfikat higieniczności
  • Certyfikat TÜV (RLT 01)

» Zalety ...

Ograniczona emisja CO2
Współczynnik odzysku ciepła na sucho powyżej 80%
Zwarta konstrukcja
Produkt gotowy do montażu z obejściem i przepustnicami